NDO Methodes

PMI onderzoek

[PMI onderzoek] Tijdens inspecties in de gebruiksfase maar ook tijdens nieuwbouw van installaties is er in praktijk vaak twijfel over de juistheid van materiaalkwaliteiten. Vragen zoals: Kloppen de geleverde materialen met de specificaties (leveranties uit China en andere productielanden waar “goedkoop” produceren de hoofdzaak is)?  Zijn we zeker dat materialen niet verwisseld zijn? Of bij onduidelijke oude tekeningen, materiaal onbekend. In dergelijke situaties is het erg handig dat onze inspectie afdeling over de modernste XRF analyse apparatuur (Oxford X-met 7500) beschikt, waarmee snel een PMI-test (Positive Material Identification) kan worden uitgevoerd.

Magnetisch Onderzoek

[magnetisch onderzoek 2] Magnetisch onderzoek (MT) is een NDO methode waarbij men in magnetiseerbare materialen een magnetisch veld aanbrengt. Hiermee kunnen oppervlakte- en defecten net onder het oppervlak worden opgespoord. Uitgevoerd op een magneetbank onder UV licht staat magnetisch scheuronderzoek bekend als een van de meest gevoelige inspectietechnieken.
Na het aanbrengen van het magneetveld zal er ter plaatse van een defect een lekveld ontstaan boven het oppervlak. Op het oppervlak wordt vervolgens ijzerpoeder in natte of droge vorm aangebracht waardoor het lekveld een scheurindicatie aftekent op het oppervlak. Deze indicatie wordt door de inspecteur beoordeeld aan de hand van de vereiste norm.
[magnetisch onderzoek 1] Evenals wel bij penetrant onderzoek kan magnetisch onderzoek worden uitgevoerd onder daglicht condities (zwarte inkt: vaak in combinatie met een juk) of onder UV condities (hogere gevoeligheid en in combinatie met of een juk of een magneetbank)
Oppervlakte defecten of defecten net onder het oppervlak van het materiaal, een aantal toepassingen zijn:

Las onderzoek
Scheur onderzoek
Componenten onderzoek

Penetrant Onderzoek

[penetrant onderzoek 2] Penetrant onderzoek (PT) is een NDO methode waarbij men een penetrerende vloeistof op het oppervlak aanbrengt. Voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoongemaakt te worden: verf, vet en vuil dienen te worden verwijderd waarna de penetrant vloeistof kan worden aangebracht.

De penetrant vloeistof trekt door de capillaire werking langzaam in een oppervlaktescheur. Na het verwijderen van het restant penetrant vloeistof op het oppervlak, en het aanbrengen van een contrastpoeder (ontwikkelaar) zal de indicatie zichtbaar afgetekend worden op het oppervlak. De indicatie kan conform de vereiste norm beoordeeld worden, met als resultaat; de indicatie is acceptabel of niet.

[penetrant onderzoek 1] De penetrant inspecties kunnen worden uitgevoerd onder dag licht of onder UV licht (hoger gevoeligheid). Penetrant vloeistoffen zijn in verschillende gevoeligheden verkrijgbaar. Per applicatie dient de beste keus in penetrant proces gemaakt te worden om een optimale inspectie uit te kunnen voeren.

Toepassings gebieden:

Lasonderzoek
Constructies
Turbine bladen
Componenten

Radiografisch onderzoek

Radiografisch onderzoek (RT) is een NDO methode waarbij gebruik gemaakt wordt van kortgolvige (harde) straling die de eigenschap heeft dat het door materialen heen gaat waarbij absorptie optreedt. Als de resterende straling een foto of digitale plaat bereikt wordt de straling omgezet in een visueel te interpreteren beeld op foto of beeldscherm.

Met radiografisch onderzoek kunnen zowel inwendige als oppervlakte defecten worden opgespoord. Deze defecten kunnen volumetrisch zijn zoals, porositeiten, slakkenbanen, en bijvoorbeeld een onvoldoende doorlassing.

Het detecteren van defecten zoals scheuren en bindingsfouten is zeker ook mogelijk, afhankelijk van de straal richting.

Lasdefecten

Onvolkomen doorlassing
Insluitsels of porositeiten
Bindingsfouten etc.

Scheuren en/of andere defecten aan oppervlak of inwendig

Smeed en gietwerk
Constructies
Componenten
Composiet materialen
Corrosie
Constructies
Componenten

Ultrasoon onderzoek

Ultrasoon onderzoek (UT) is een NDO methode waarbij gebruik gemaakt wordt van geluid. Met behulp van geluidsgolven kunnen in materialen, die qua structuur niet te grof zijn, naast het meten van wanddikten, ook defecten worden opgespoord in het materiaal.

Doordat deze geluidsgolven reflecteren op defecten of geometrisch vormen, kunnen we (las) defecten opsporen.

De inspecteur beoordeeld op een beeldscherm de looptijd van het geluid, en de hoeveelheid geluid die wordt gereflecteerd, aan de hand van deze gegeven kan er een uitspraak gedaan worden over de kwaliteit van het produkt.

Veel voorkomende toepassingen voor Ultrasoon onderzoek zijn:

    Las controles
    Wanddikte metingen
    Corrosie onderzoek
    Laminatie controles

Visueel onderzoek

[visueel onderzoek 2] Visueel onderzoek (VT) is een NDO methode waarbij de inspecteur met of zonder gebruik van hulpmiddelen een inspectie uitvoert. Visueel onderzoek is de oudste en meest ondergewaardeerde NDO methode.
Het visueel beoordelen van lassen, constructies en componenten kan door direct zicht gebeuren of kan uitgevoerd worden met behulp van boroscopen, meetmiddelen, een loep en/of speciale verlichting.
Het uitvoeren van visueel onderzoek vereist veel ervaring en product/proces kennis van het product dat wordt onderzocht.

[visueel onderzoek 1] Toepassingen:

Scheuren aan oppervlak
Scheuren aan oppervlak
Constructies
Componenten
Composiet materialen
Corrosie (verkleuringen)
Constructies
Componenten
Warmtewisselaars (middels boroscopen